TILBAGE

App til genoptræning

26. april 2015
Kan computerbaserede spil hjælpe med genoptræning af hjerneskadede? Brønderslev Neurohabiliterings Center og Arkitektur & Design på Aalborg Universitet er, med Idéklinikken som projektleder, i fuld gang med at udvikle en app, som skal understøtte rehabilitering af opmærksomhed hos personer med erhvervet hjerneskade.