Om Innovationsklinikken

Om os

Innovationsklinikken er Region Nordjyllands kliniknære innovationsenhed og har som formål at understøtte innovationsprocessen – fra idé til produkt – for alle medarbejderdrevne sundhedsopfindelser, som skaber værdi for patienter, medarbejdere og samfund. 

Innovationsklinikken blev etableret i 2009 (under navnet Idéklinikken) som et tre-årigt projekt på Aalborg Universitetshospital støttet af Vækstforum, hvorefter det blev besluttet af Regionsrådet at fortsætte som en permanent enhed.

Gennem årene har et særkende for Innovationsklinikken været den kliniknære medarbejderdrevne innovation, hvor opfindelser og ideer kan basere sig såvel på hverdagens kliniske problemstillinger som på kliniske forskningsresultater.

Innovationsklinikken varetager også TTO-funktionen for Region Nordjylland og har herunder ansvar for porteføljen af patentansøgninger, udstedte patenter og kommercielle aftaler relaterede til opfindelserne. Porteføljen af sundhedsopfindelser er bred og der indberettes typisk 50-60 nye idéer og opfindelser om året.
 
Vores kerneopgave er at understøtte opsamling, udvikling og nyttiggørelse af medarbejdernes gode ideer og opfindelser, og bringe disse til anvendelse som nye sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger.

Mission og vision

Vores mission er aktivt at bidrage til udvikling af det nordjyske sundhedsvæsen - til gavn for patienter, medarbejdere og Region Nordjylland ved:

  • at initiere og understøtte aktiviteter, som udbreder en værdiskabende innovationskultur
  • at understøtte udviklingen af innovative løsninger, der har fokus på at højne patientbehandlingen og –oplevelsen, herunder kvalitet og effektivitet i det samlede patientforløb
  • at realisere og kommercialisere idéer og opfindelser
  • at initiere og facilitere nationale og internationale partnerskaber 

Vores vision er at blive et førende kompetencecenter inden for sundhedsinnovation gennem: 

  • skabelse af kreative, innovative og nytænkende miljøer
  • effektiv gennemførelse og udbredelse af innovative værdiskabende løsninger
  • påskyndelse af innovative idéer via effektive incitamentstrukturer
  • et tæt og forpligtende samarbejde med erhvervsliv, kommuner og øvrige partnere