Helath Hub 

Vi understøtter sundhedsinnovation i Region Nordjylland 

Health Hub - Founded by Spar Nord Fonden er et samlingspunkt for klinikere, erhvervslivet, forskere og studerende, der ønsker samarbejde om at løse reelle kliniske problemstillinger og som understøtter kliniknært entreprenørskab til gavn for patienter i Region Nordjylland.

Kontakt

Michelle Rosgaard Birknow

Projektleder
Idéklinikken

Telefon

97 66 67 43

Vision

Visionen for Health Hub – Founded by Spar Nord Fonden er at løse reelle kliniske behov, der skaber grobund for iværksætterindsats og entreprenørskab og samtidig skaber større værdi for patienter. Derudover ønsker vi at styrke innovationsnetværket i Nordjylland og bringe de kræfter der findes i spil sammen.
I Health Hub – Founded by Spar Nord Fonden skabes der en platform for samskabelse om udvikling af nye innovative løsninger, der er tæt koblet til de kliniske behov i Region Nordjylland. Herfra bidrages der til at afhjælpe nogle af de udfordringer, fremtidens sundhedsvæsen står overfor.