Fra idé til virkelighed

Innovationsklinikken understøtter udvikling og nyttiggørelse af opfindelser og gode idéer, så de kan blive bragt til anvendelse som nye sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger, som skaber værdi for patienter, borgere, medarbejdere og virksomheder i Region Nordjylland.


I Innovationsklinikken modtager vi opfindelser, idéer og problemstillinger fra medarbejdere, patienter og borgere.

Indledningsvist vurderer vi din opfindelse/idé ud fra følgende kriterier:

  • Er der tale om et reelt klinisk problem/er der et klinisk behov for løsningen?
  • Skaber løsningen værdi for sundhedsvæsenet - hvilken og for hvem? 
  • Har løsningen innovationshøjde/nyhedsværdi?
  • Er der et kommercielt potentiale for løsningen?

Hvis Innovationsklinikken vurderer, at din indmeldte idé/opfindelse har potentiale, igangsættes et projekt med hensyn på, at udvikle en løsning, som kan kommercialiseres og blive bragt til anvendelse i virkeligheden.

 

I udviklingsprojekter hjælper Innovationsklinikken bl.a. med: 

  • Projektledelse
  • Teknologisk og kommerciel udvikling
  • Patenterbarhedsvurdering og patent
  • Matchmaking – samarbejde med relevante aktører, herunder industri, vidensinstitutioner o.a.
  • Fundraising – hjemtag af projektmidler
  • Kontrakter og aftaler – i samarbejde med     Kontraktenheden (samarbejdsaftaler, licens, royalty-aftaler o.a.)

Indmeld idé/opfindelse

Har du en opfindelse, en god idé eller evt. problemstilling, hvor du tror, der kunne være et innovativt udviklingspotentiale – så skal du ikke tøve med at indmelde den!

Indmeld   →

Husk

Er du i tvivl om der er innovationspotentiale i din problemstilling/idé eller opfindelser, så er du altid velkommen til at kontakte os først.

Ring, send en e-mail eller kig forbi! Vi har altid kaffe på kanden og tid til en hurtig snak og lidt rådgivning.


   Kontakt os

Kan det patenteres?

Hvis du indmelder en opfindelse, bidrager Innovationsklinikken til at udarbejde en patenterbarhedsvurdering mhp. at afklare, om opfindelsen kan patenteres. Er dette tilfældet, varetager Innovationsklinikken den videre proces. 

Husk ikke at dele eller offentliggøre din opfindelse - det kan skade mulighederne for patentering.