Forsidegrafik

 

Vores mission er at understøtte modning og realisering af sundhedsinnovative løsninger i vores samfund til gavn for personale, patienter og borgere - både lokalt, nationalt og internationalt.


Det kan være alt fra behandlingsrelateret medicinsk udstyr til andre produkter og systemer, der kan optimere det kliniske arbejde; f.eks. forbedring af et arbejdsmiljø, ændring af kliniske processer, beslutningsstøtte, effektivisering af diagnostik og monitorering, eller noget helt andet.

 


Dette gør vi bl.a. ved at behandle og bidrage til udviklingen af indmeldte idéer, problemstillinger og opfindelser.
Indmeldelser kan komme fra alle hjørner af sundhedsvæsenet, f.eks. fra medarbejdere, sundhedsfagligt personale (klinikere, forskere, sygeplejersker m.m.), patienter, pårørende samt andre aktører og interessenter.

Læs mere om de ydelser, vi kan tilbyde, samt om hvordan vi behandler indmeldelser:
IndmeldelseVi samarbejder med både vidensmiljøer, industri, og andre aktører i sundhedsvæsenet, såsom almene praksisser og kommuner, på både lokalt, nationalt og internationalt plan for at tilvejebringe fremtidens sundhedsløsninger. Samarbejder kan være initieret af indmeldelser, men også af henvendelser fra industri eller sundhedsaktører ift. strategier og mål for udviklingen af sundhedsløsninger. Henvendelser kan f.eks. være baseret på den teknologiske udvikling samt udfordringer indenfor sundhedsvæsenet.

Vores projekter     Indsatser & netværk

 

 

 

 

 

Diagnosticering og behandling af din idé

Idéklinikken foretager en vurdering af, hvordan dit problem bedst kan løses, eller hvordan din idé eller opfindelse bedst kan realiseres - hvad enten det er et produkt, der kan patenteres og sælges - eller det handler om forbedring af en arbejdsgang, der kan lette det daglige arbejde og rutiner på hospital og sygehuse.

 


Indmeld en idé

 

 

 

 

 

 

Følg med på LinkedIn

Vores LinkedIn-profil bliver ofte opdateret med det nyeste fra Innovationsklinikken og sundhedsinnovation i Danmark.

Innovationsklinikken på LinkedIn