TILBAGE

Forskningsprojekt skal sikre tryggere overgang fra intensiv- til stamafdeling

15. september 2015
Egentlig er det en glædelig begivenhed, når man som patient udskrives fra en intensivafdeling og flyttes til en ”almindelig afdeling”. Det betyder nemlig, at den kritiske fase er overstået. Alligevel gør overgangen til den ”nye” afdeling mange patienter utrygge. Nyt forskningsprojekt sætter fokus på, hvordan man kan gøre noget ved problemet.

Aktionsforskning

Aktionsforskning er en forholdsvis ny forskningstilgang inden for sundhedssektoren. Aktionsforskning blev udviklet i fyrrerne, som en modvægt til den elitære forskning, der ikke var tilgængelig for menigmand.  Ophavsmanden var socialpsykolog Kurt Levin, som var flygtet fra totalitærregimet i nazityskland. Derfor vægtes den demokratiske tilgang højt i forskningen, hvor alle parter skal føle sig hørt og opleve, at der sker handling, læring og forandring.

Kontaktperson

Susanne Winther

Ph.d.-studerende, Sygeplejerske

Telefon

97 66 63 03
Forfatter

Peter Friis Jeppesen

Telefon

97 66 62 55

Mail

pfj@rn.dk

Susanne Winther

Susanne Winther har været med fra Idéklinikkens start i april 2009. Hun er uddannet sygeplejerske og er den ene af de to sundhedsfaglige medarbejdere, der er ansat i Idéklinikken. Susanne har en bred berøringsflade til hele hospitalet, hvor hun har været ansat i flere omgange siden 1983. De sidste 17 år som udviklingssygeplejerske og innovationskonsulent.