Idéklinikkens indsatser og netværk

For at understøtte innovation, samarbejde og netværk, indgår vi i forskellige initiativer for at udvikle kompetencer, relationer og mere effektive udviklingssamarbejder samt kommercialisering af opfindelser.


Vi deltager i relevante events med henblik på at udbrede innovationskulturen på hospitaler og identificere potentielle nye partnere. 

Vores indsatser og netværk rækker fra regionale og nationale til internationale samarbejder og er både målrettet innovationsaktiviteter og støttefunktioner til forskning og udvikling.

Indsatser

Regionalt

Health Hub 

 

En stærk kliniknær inkubation på hospitalet
Founded by Spar Nord Fonden

Læs mere
Nationalt

BETA.HEALTH 

 

 

En national bevillingsramme for boost af innovationsprojekter på hospitaler 

Læs mere
Nationalt

AI - Trial Nation 

 

 

At finde den gode vej for medicinsk udstyr der anvender kunstig intelligens

Læs mere
Internationalt

BIC

 

Udvikling af støtteværktøj for udvikling af biomarkers til kliniske produkter

Læs mere
Internationalt

ACSELL

 

Best practices i vidensudveksling om Living Lab

Læs mere
Internationalt

HAePPI 

 

 

Træningsforløb for innovative udbud og indkøb

Læs mere
Internationalt

ProVa Health 

 

 

Facilitering af adgang til sundhedssektoren for små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Netværk


Innovationsklinikken indgår i forskellige samarbejder med forskellige aktører i økosystemet, nogle formaliseret og andre ikke formaliseret. Formålet er at facilitere innovationssamarbejder, matchmaking af kliniske behov og ekspertise med industrielle partnere samt implementering af innovative løsninger i sundhedssektoren via kommercialiseringsaftaler.

Desuden arbejder vi på tværs af sektorer og øvrige innovationsaktører for at understøtte sundhedsinnovation på både nationalt og internationalt niveau.


    Vil du være en del af vores netværk?