Vi er virksomheders foretrukne partner inden for sundhedsvæsenet

Innovationsklinikken har en unik kliniknær forankring på Nordjyske hospitaler og understøtter udvikling og innovation i sundhedsvæsenet, der skaber værdi for patienter, borgere, medarbejdere og virksomheder i Region Nordjylland.

Innovationsklinikken

Telefon

97 66 63 00

Den bedste sundhedsinnovation opstår i samarbejdet mellem patienter, klinikere og virksomheder. Innovationsklinikken har stor erfaring med at samarbejde med alt fra startups til store internationale koncerner.

Hvis du som virksomhed vil samarbejde med Region Nordjylland om dette, så opret en henvendelse til Innovationsklinikken ved at følge linket til vores online formular.

Kontakt Innovationsklinikken

 


Innovationsklinikken kan hjælpe virksomheder med:

  • Vurdering om sundhedsteknologiske løsninger matcher klinisk behov
  • Matchmaking til klinikken ifm. udvikling at sundhedsteknologiske løsninger
  • Samskabelse og udvikling af sundhedsteknologiske løsninger
  • Samarbejds- og kommercielle aftaler (herunder fx licens, OPI, OPP og fortrolighedsaftale) 
  • Vidensdeling om innovationsprocesser i samarbejdet mellem offentlig og privat part

Henvendelser der vedrører salg og markedsføringer af et produkt eller service henvises til Region Nordjyllands    Indkøbsafdeling.

 

Vil du have klinisk afprøvet dit produkt?


Medicinal- og Medicovirksomheder kan i forbindelse med kliniske afprøvninger rette henvendelse til Pharma- Medtech koordinator i Region Nordjylland via følgende link:

Kliniske forsøg