Samarbejdspartnere

Idéklinikken samarbejder med mange forskellige aktører og fungerer blandt andet som:

Bindeled mellem den sundhedsfaglige verden og erhvervslivet

Ønsker du som virksomhed at komme i kontakt med Idéklinikken, kan du benytte henvendelsesportalen via nedenstående link

Henvend dig til Idéklinikken

 

Vi kan blandt andet tilbyde:

 • En direkte indgang til sundhedssektoren
 • Nye innovative løsninger udviklet i dialog med medarbejdere og patienter
 • Adgang til ny viden med udspring i den sundhedsfaglige forskning
 • Samarbejde om udvikling af nyskabende produkter
 • Rådgivning, sparring og analyser bl.a. i forhold til brugerbehov
 • Beregning af sundhedsøkonomisk effekt

Andre samarbejdsrelationer

Ud over samarbejde med erhvervslivet har Idéklinikken desuden en lang række andre samarbejdsrelationer  - bland andet:

 • AAU - foruden mange andre universiteter i ind og udland 
 • Regionernes innovationsenheder, Forskning & Innovation (RH)
 • Sundhedsinnovation Sjælland (RS)
 • Syddansk Sundhedsinnovation (RS)
 • MidtLab (RM)
 • COICenter for Offentlig Innovation
 • BioMed Community, Det Sundhedsfaglige Netværk 
 • OSS, One Stop Shop)
 • DNNT, Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel
 • Forskningsparken EIR, Empowering Industry & Research
 • Connect Denmark
 • Uddannelse og Forskningsministeriet (Innovationsmiljøer, Borean Innovation m.fl.)

Det er altså både en naturlig og essentiel del af Idéklinikkens virke, at skabe og indgå samarbejdsrelationer på kryds og tværs i den innovative og sundhedsfaglige verden – og vi er derfor altid åbne over for nye samarbejdsrelationer, som kan understøtte og skabe værdi for patienter, deres pårørende og det sundhedsfaglige personale.