Patenter og kontrakter

Hvordan indgår jeg som forsker en samarbejdsaftale med en privat virksomhed? Hvordan beskytter  jeg min opfindelse og sikrer mine rettigheder? Læs mere om, hvordan du forholder dig som idéhaver på disse sider.

Patenter, kontrakter

Værd at vide om kontrakter

Region Nordjylland er forpligtet til at synliggøre alle aftaler og kontrakter med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. private virksomheder og andre videns- og forskningsinstitutioner. Det betyder, at de aftaler og kontrakter, du indgår, skal vurderes, godkendes og journaliseres.

kontrakter

Beskyt din opfindelse

Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag.
Se brochure

Værd at vide om patentering

Hvis du som medarbejder Region Nordjylland har gjort en opfindelse, har du pligt til at indberette den med henblik på at starte en patenteringsproces. Alle videnskabelige medarbejdere, herunder ph.d. ph.d.-studerende samt teknisk-administrativt personale — uanset om den pågældende medarbejder er heltids- eller deltidsansat — er omfattet af lovens indberetningspligt.

patentering