Om Idéklinikken

Idéklinikken er Region Nordjyllands innovationsenhed, og vores overordnede formål er at medvirke til, at gode idéer inden for det sundhedsfaglige område opsamles, konkretiseres, afprøves og eventuelt patenteres og realiseres.

Vi modtager alle former for problemstillinger, idéer og opfindelser, der kan løse et problem eller forbedre hverdagen for patienter eller personale på sygehusene. Henvendelserne modtager vi fra såvel det kliniske og administrative medarbejdere på sygehusene i regionen som fra patienter og pårørende.  

Idéklinikken tilbyder professionel sparring og rådgivning til kvalificering af de gode idéer. Vi er godt rustet til at tage hånd om idéerne og følge dem helt til dørs. Vores medarbejdere er specialister på hvert sit felt - lige fra idégenerering og projektudvikling, industrielt design til erhvervsjura og kommercialisering.

Idéklinikken har  modtaget offentlig støtte til finansiering af en række innovationsprojekter.

Læs mere

Vision og mission

Vores mission er aktivt at bidrage til udvikling af det nordjyske sundhedsvæsen - til gavn for patienter og medarbejdere - ved:

  • at initiere og understøtte aktiviteter, som udbreder en værdiskabende innovationskultur
  • at understøtte udviklingen af innovative løsninger, der har fokus på at højne patientoplevelsen samt kvalitet og effektivitet i det samlede patientforløb
  • at realisere og kommercialisere idéer og opfindelser
  • at initiere og facilitere nationale og internationale partnerskaber 

Vores  vision er at blive nordens førende kompetencecenter inden for sundhedsinnovation gennem: 

  • skabelse af kreative, innovative og nytænkende miljøer
  • effektiv gennemførelse og udbredelse af innovative værdiskabende løsninger
  • påskyndelse af innovative idéer via effektive incitamentstrukturer
  • et tæt og forpligtende samarbejde med erhvervsliv, kommuner og øvrige partnere