Projekter

På denne side kan du læse mere om et udvalg af case eksempler på eksisterende og tidligere kommercialiseringsprojekter i Innovationsklinikken.

Projekterne udspringer af enten indmeldte idéer, problemstillinger eller opfindelser fra medarbejdere eller borgere, hvoraf nogle er baseret på det daglige kliniske arbejde eller oplevelser på hospitalet og andre på specifikke forskningsresultater.

Løsningerne, der udvikles i kommercialiseringsprojekterne, kan derfor både bestå i – og tage form som – et fysisk produkt, software, kunstig intelligens, systemdesign, forløbsændring, nye diagnostiske og medicinske værktøjer mm.

Projektcases

Den intelligente forsendelseskasse DIF

 

Den intelligente forsendelseskasse

Den intelligente forsendelseskasse giver en forventet reduktion af manuelt arbejde på 6-8 timer dagligt, samt bedre arbejdsmiljø pga. mindre monotont laboratoriearbejde.

Læs mere

 

Deculeg

Deculeg er et hjælpemiddel, der kan udfoldes til en stabil benstøtte. Deculeg er let at tilgå for patienter og sundhedspersonale på hospitalet og i patientens eget hjem.

Læs mere

Blodbanken

 

Blodbanken

Projektet handler om at mindske antallet af utilsigtede hændelser i de ubemandede bloddepoter på Aalborg Universitetshospital.

Læs mere

Patient ID-armbånd 

Patient ID-armbånd

Udvikling af en mere effektiv proces og design af nye labelsark.

Læs mere

Echno Clip

 

EchoClip

EchoClip er et lille redskab, som hjælpe kirurgen til en bedre og mere stabil placering af den ekkoprobe, der anvendes i forbindelse med kvalitetssikring af anastomose under bypass-operationer.

Læs mere

 

EV Array

En metode til påvisning af exosomer fra forskellig cellulær oprindelse. Anvendelsen af mikroarrays tillader samtidig påvisning af mange forskellige proteiner og exosomer.

Læs mere

 

Biomarkør for akut lungeskade

Læs mere

 

CD 36 - ny risikomarkør for livsrelateret sygdom

Resultater fra en række forskningsprojekter indikerer, at solubel CD36 har potentiale som risikomarkør for udvikling af livsrelaterede sygdomme.

Læs mere

 

Metode til diagnosticering af kræft i bugspytkirtlen

Forskere fra Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet har udviklet en metode til, ved hjælpe af en enkelt blodprøve, at diagnosticere kræft i bugspytkirtlen langt tidligere end i dag. 

Læs mere

Matematisk model

 

Prædikativ model til blodfortyndende behandling

En avanceret matematisk model, hvis styrke ligger i, at den tilpasser sig data fra den enkelte patient, og samtidig tager højde for patientens sensitivitet over for ændringer i dosis af AK-medicin.

Læs mere

Straeksensor

 

Stræksensor

Præcis og simpel måling af fodfejlstilling, bevægelse og stræk giver hurtigere og mere korrekt diagnostik af fodrelaterede overbelastningsskader.

Læs mere