Samarbejdspartnere

Idéklinikken samarbejder med mange forskellige aktører og fungerer blandt andet som:

Bindeled mellem den sundhedsfaglige verden og erhvervslivet

Vi kan blandt andet tilbyde:

  • En direkte indgang til sundhedssektoren
  • Nye innovative løsninger udviklet i dialog med medarbejdere og patienter
  • Adgang til ny viden med udspring i den sundhedsfaglige forskning
  • Samarbejde om udvikling af nyskabende produkter
  • Rådgivning, sparring og analyser bl.a. i forhold til brugerbehov
  • Beregning af sundhedsøkonomisk effekt

Andre samarbejdsrelationer

Ud over samarbejde med erhvervslivet har Idéklinikken desuden en lang række andre samarbejdsrelationer  - bland andet:

  • AAU - foruden mange andre universiteter i ind og udland 
  • Regionernes innovationsenheder, Forskning & Innovation (RH)
  • Sundhedsinnovation Sjælland (RS)
  • Syddansk Sundhedsinnovation (RS)
  • MidtLab (RM)
  • COICenter for Offentlig Innovation
  • BioMed Community, Det Sundhedsfaglige Netværk 
  • OSS, One Stop Shop)
  • DNNT, Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel
  • Forskningsparken EIR, Empowering Industry & Research
  • Connect Denmark
  • Uddannelse og Forskningsministeriet (Innovationsmiljøer, Borean Innovation m.fl.)

Det er altså både en naturlig og essentiel del af Idéklinikkens virke, at skabe og indgå samarbejdsrelationer på kryds og tværs i den innovative og sundhedsfaglige verden – og vi er derfor altid åbne over for nye samarbejdsrelationer, som kan understøtte og skabe værdi for patienter, deres pårørende og det sundhedsfaglige personale.